Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXI/169/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2008 rok
2008-01-01 20:46:00
Uchwała Nr XXI/168/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla układu komunikacyjnego ulicy Dębogórskiej.
2008-01-01 20:41:00
Uchwała Nr XX/156/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2008
2007-12-21 13:46:00
Uchwała Nr XX/166/2007 z dnia 20 grudnia 2007

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII /130/2007 Rady Miejskiej Rumi w sprawie udzielenia dotacji budżetowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
2007-12-21 13:27:00
Uchwała Nr XX/162/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie wyrażanie zgody na  zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką  Policjiw Gdańsku na dofinansowanie przez Gminę Rumia w 2008 r wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji.


2007-12-21 13:25:00
Uchwała Nr XX/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/145/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie.
2007-12-21 13:08:00
Uchwała Nr XX/161/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Rumia gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.
2007-12-21 13:04:00
Uchwała Nr XX/167/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi na 2008 rok
2007-12-21 12:38:00
Uchwała Nr XX/164/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Miasta Rumi w projekcie p.n. "Turystyczny Szlak Północnych Kaszub”
2007-12-21 12:34:00
Uchwała Nr XX/163/2007 z dnia 20 grudnia 2007

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Szkołę Języków Obcych YES!
2007-12-21 12:32:00