Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 392/366/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 rok.
2008-04-09 14:31:00
Zarządzenie Nr 387/361/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 234/208/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie procedur kontroli finansowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Rumi.
2008-04-07 14:13:00
Zarządzenie Nr 394/368/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku

zmieniające uchwałę Nr 182/43/93 Zarządu Miasta Rumi w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz miasta.
2008-01-23 14:36:00
Zarządzenie Nr 393/367/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2008 roku.
2008-01-23 14:21:00
Zarządzenie Nr 390/364/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Rumi.
2008-01-15 11:59:00
Zarządzenie Nr 391/365/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Wiesławie Pacholczyk Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi. 
2008-01-10 10:20:00
Zarządzenie Nr 388/362/2007 z dnia 18 grudnia 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” dotyczącego przesyłu sygnału wizyjnego do Centrum Dozoru Wizyjnego oraz w zakresie konserwacji urządzeń monitoringu wizyjnego w roku 2008.
2008-01-03 10:07:00
Zarządzenie Nr 389/363/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
2008-01-03 09:32:00
Zarządzenie Nr 386/360/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/41/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na czyszczenie, przekazywanie odpadów do zakładu utylizacyjnego, eksploatację i monitoring sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Rumia – przetarg 2.
2007-12-19 12:25:00
Zarządzenie Nr 383/357/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/29/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska do piłki nożnej w technologii sztucznej trawy na terenie Gimnazjum nr 4 przy ulicy Batorego w Rumi.
2007-12-18 09:06:00