Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała NrXIX/141/2007 z dnia 29 listopada 2007

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Starowiejskiej.
2007-12-06 11:18:00
Uchwała NrXIX/135/2007 z dnia 29 listopada 2007

zmieniająca uchwałę nr VI/37/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2007 rok.
2007-12-06 10:05:00
Uchwała NrXIX/137/2007 z dnia 29 listopada 2007

w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Szmelta w Rumi.
2007-12-06 09:56:00
Uchwała NrXIX/152/2007 z dnia 29 listopada 2007

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/122/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 października 2007roku, wzywającą Burmistrza Miasta Rumi do opracowania programu prywatyzacji usług przedszkoli samorządowych.
2007-12-06 09:53:00
Uchwała NrXIX/134/2007 z dnia 29 listopada 2007

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miasta Rumia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 ”.


2007-12-06 09:42:00
Uchwała NrXIX/149/2007 z dnia 29 listopada 2007

zmieniająca uchwałę  Nr II/7/2006 Rady Miejskiej Rumi  w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi


2007-12-06 09:38:00
Uchwała NrXIX/138/2007 z dnia 29 listopada 2007

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „CEYNOWY” .
2007-12-06 09:32:00
Uchwała NrXIX/148/2007 z dnia 29 listopada 2007

w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990 lub współpracy z tymi organami.
2007-12-05 14:56:00
Uchwała NrXIX/146/2007 z dnia 29 listopada 2007

w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Rumi w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
2007-12-05 14:53:00
Uchwała NrXIX/150/2007 z dnia 29 listopada 2007

w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/120/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 października 2007roku,  wnioskującej do Burmistrza Miasta Rumi o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta na rok 2008 realizacji inwestycji zawartych w treści niniejszej uchwały
2007-12-05 14:51:00