Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 341/315/2007 z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.
2007-11-20 10:00:00
Zarządzenie Nr 339/313/2007 z dnia 30 października 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
2007-11-12 12:40:00
Zarządzenie Nr 340/314/2007 z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2007-11-12 08:54:00
Zarządzenie Nr 344/318/2007 z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska przy Gimnazjum Nr 4 w Rumi, przy ul. Batorego 29 – przetarg 2.
2007-11-12 08:38:00
Zarządzenie Nr 342/316/2007 z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego umownie „Stara Rumia” .
2007-11-12 08:21:00
Zarządzenie Nr 343/317/2007 z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/33/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Krótkiej w Rumi.
2007-11-08 11:34:00
Zarządzenie Nr 338/312/2007 z dnia 29 października 2007 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/32/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Poprzecznej w Rumi.
2007-10-31 12:06:00
Zarządzenie Nr 324/298/2007 z dnia 16 października 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Irysowej  w Rumi.
2007-10-29 12:19:00
Zarządzenie Nr 327/301/2007 z dnia 18 października 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Rumi.
2007-10-29 11:55:00
Zarządzenie Nr 325/299/2007 z dnia 17 października 2007 roku

w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Rumi.
2007-10-29 11:43:00