Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 349/323/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku

w sprawie ,,Programu Małych Ulepszeń’’ wspierającego ulepszenia dokonywane w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rumia.
2007-12-12 16:11:00
Zarządzenie Nr 368/342/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
2007-12-12 15:45:00
Zarządzenie Nr 370/344/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
2007-12-12 14:38:00
Zarządzenie Nr 367/341/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku

zmieniające zarządzenie Nr 193/167/2007 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2007r.
2007-12-07 07:56:00
Zarządzenie Nr 362/336/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. Batorego w Rumi – przetarg 3.
2007-12-06 14:04:00
Zarządzenie Nr 374/348/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/39/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Irysowej w Rumi.
2007-12-06 13:47:00
Zarządzenie Nr 372/346/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku

W sprawie  powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania Urzędu Miasta Rumi.
2007-12-05 14:16:00
Zarządzenie Nr 371/345/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rumi.
2007-12-05 13:52:00
Zarządzenie Nr 369/343/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kapitalny ulicy Ceynowy na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Grunwaldziekiej w Rumi.
2007-12-05 12:49:00
Zarządzenie Nr 373/347/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie ogłoszenia  Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Rumia w 2008 roku w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień oraz pomocy społecznej
2007-12-04 15:15:00