Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 303/277/2007 z dnia 28 września 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
2007-10-17 16:09:00
Zarządzenie Nr 300/274/2007 z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej działającej przy Miejskim Domu Kultury w Rumi.
2007-10-16 09:56:00
Zarządzenie Nr 295/269/2007 z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie odwołania Pana  Andrzeja Czaplickiego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi.
2007-10-12 11:55:00
Zarządzenie Nr 297/271/2007 z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie cofnięcia upoważnienia Panu Andrzejowi Czaplickiemu.
2007-10-12 11:48:00
Zarządzenie Nr 296/270/2007 z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 213/187/2007 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Rumia do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Rumi.
2007-10-12 11:41:00
Zarządzenie Nr 283/257/2007 z dnia 12 września 2007 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2007-10-05 09:27:00
Zarządzenie Nr 302/276/2007 z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Rumi
2007-10-05 07:46:00
Zarządzenie Nr 301/275/2007 z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ulicy Poprzecznej w Rumi.
2007-10-02 14:10:00
Zarządzenie Nr 298/272/2007 z dnia 27 września 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
2007-10-02 13:48:00
Zarządzenie Nr 299/273/2007 z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rumia dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku
2007-09-28 15:25:00