Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVIII/129/2007 z dnia 25 października 2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od środków transportowych
2007-10-31 23:41:00
Uchwała Nr XVIII/126/2007 z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie wystosowania protestu dotyczącego uznania przez Ministerstwo Transportu inwestycji drogowej Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) za inwestycję regionalną
2007-10-31 23:38:00
Uchwała Nr XVIII/125/2007 z dnia 25 października 2007 r.

wzywająca Burmistrza Miasta Rumi do przyspieszenia realizacji uchwały budżetowej na rok 2007 w części dotyczącej budowy dróg gminnych (Uchwała Nr VI/37/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2007 roku)
2007-10-31 23:35:00
Uchwała Nr XVIII/123/2007 z dnia 25 października 2007 r.

wzywająca Burmistrza Miasta Rumi do przedstawienia projektów uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych części miasta Rumi, które takiego planu jeszcze nie posiadają i dla których procedura przystąpienia do opracowania takiego planu nie została rozpoczęta.
2007-10-31 23:33:00
Uchwała Nr XVIII/122/2007 z dnia 25 października 2007 r.

wzywająca Burmistrza Miasta Rumi do opracowania programu prywatyzacji usług przedszkoli samorządowych.
2007-10-31 23:31:00
Uchwała Nr XVIII/121/2007 z dnia 25 października 2007 r.

zobowiązująca Burmistrza Miasta do wyłonienia podmiotu, który zajmie się obsługą prawną Biura Rady Miasta Rumi.
2007-10-31 23:29:00
Uchwała Nr XVIII/120/2007 z dnia 25 października 2007 r.

wnioskująca do Burmistrza Miasta Rumi o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta na rok 2008 realizacji inwestycji zawartych w treści niniejszej uchwały
2007-10-31 23:25:00
Uchwała Nr XVIII/ 124/2007 z dnia 25 października 2007 r.

wzywająca Burmistrza Miasta Rumi do przyspieszenia realizacji uchwały budżetowej na rok 2007 w części dotyczącej budowy nowego ratusza wraz z forum miejskim (Uchwała Nr VI/37/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2007 roku) oraz zgodnie z zapisem w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2008 (Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/37/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2007 roku), a także zgodnie z uchwałą w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta (Uchwała Nr XIII/91/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.).
2007-10-31 23:20:00
Uchwała Nr XVIII/133/2007 z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/120/91 Rady Miejskiej Rumi w sprawie zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rumia na uzupełnienie działek budowlanych
2007-10-31 23:18:00
Uchwała Nr XVIII/128/2007 z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Rumi do Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
2007-10-31 23:15:00