Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1249/299/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.47.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odcinków ulic Piłsudskiego i Zygmunta Starego w Rumi.


2015-02-17 11:55:14
Zarządzenie Nr 1256/306/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.

 


2014-12-30 13:35:11
Zarządzenie Nr 1252/302/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku

 
2014-12-30 12:42:04
Zarządzenie Nr 1241/291/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku

w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”

2014-12-30 12:27:10
Zarządzenie Nr 1248/298/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku

w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla   Projektu Partnerskiego pn.: „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”

2014-12-03 15:11:01
Zarządzenie Nr 1244/294/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2015 – 2027.
2014-12-03 15:01:51
Zarządzenie Nr 1243/293/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały Rady Miejskiej Rumi w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2015 rok.
2014-12-03 14:58:48
Zarządzenie Nr 1255/305/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1222/272/2014 w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Rumi.

2014-12-03 14:34:16
Zarządzenie Nr 1239/289/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku

 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Czachorowskiej Starszemu Inspektorowi Działu Pracy Socjalnej i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
2014-12-02 14:31:44
Zarzadzenie Nr 1245/295/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2014 rok.
2014-12-02 13:44:11