Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 276/250/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Gminy Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2007-09-12 15:43:00
Zarządzenie Nr 277/251/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/26/PN/PGMOŚ/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachów budynków komunalnych położonych w Rumi przy ul. Derdowskiego 22, Starowiejskiej 71, Towarowej 9, Mickiewicza 76 i Abrahama 16.
2007-09-07 10:27:00
Zarządzenie Nr 275/249/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia. 
2007-09-07 10:13:00
Zarządzenie Nr 271/245/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku

zmieniajace zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
2007-09-07 08:10:00
Zarządzenie Nr 274/248/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku

zmieniające zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok
2007-09-06 12:49:00
Zarządzenie Nr 264/238/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rumi.
2007-09-03 10:27:00
Zarządzenie Nr 266/240/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul.Władysława Jagiełły, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


2007-08-31 19:39:00
Zarządzenie Nr 268/242/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 roku

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/341/27/PN/UA/07 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego umownie „CENTRUM” – przetarg 2.


2007-08-31 19:35:00
Zarządzenie Nr 265/239/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 265/239/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 roku
2007-08-31 19:32:00
Zarządzenie Nr 270/244/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza w Rumi.


2007-08-31 19:19:00