Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIII/697/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 września 2018 roku

zmieniająca uchwałę Nr LIV/612/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały Nr X/89/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie
ustalenia Statutu Miasta Rumi

2018-11-13 14:55:13
Statut Miasta Rumi - tekst jednolity wg stanu na dzień 28 sierpnia 2014 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 3616 z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/89/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 kwietnia
2003 roku w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi


jednolity identyfikator aktu:
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=3616
2014-11-05 15:33:56
STATUT MIASTA RUMI - Tekst ujednolicony wg stanu na dzień 27 lipca 2011 roku


2011-09-13 15:45:54
Statut Miasta Rumi

Statut Miasta Rumi
2003-12-04 00:00:00