Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/64/2007

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.
2007-05-08 15:04:00
Uchwała Nr X/65/2007

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.
2007-05-08 13:18:00
Uchwała Nr X/62/2007

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.
2007-05-08 11:57:00
Uchwała Nr X/66/2007

zmieniająca uchwałę nr VI/37/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2007 rok.
2007-05-08 11:30:00
Uchwała Nr X/67/2007

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
2007-05-08 11:26:00
Uchwała Nr X/59/2007

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Centrum”.
2007-05-08 11:20:00
Uchwała Nr X/57/2007

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi absolutorium za 2006 rok
2007-05-08 11:13:00
Uchwała Nr X/56/2007

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi
2007-05-08 11:00:00
Uchwała Nr X/60/2007

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.
2007-05-04 14:57:00
Uchwała Nr X/63/2007

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.
2007-05-04 14:50:00