Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia: budowa instalacji do produkcji zbiorników kriogenicznych

2019-03-15 10:07:13
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: -w rejonie ul. Targowej, -dla strefy 09M w rejonie ul. Piłsudskiego, -w rejonie ul. Lipowej, Mostowej oraz Topolowej

2019-03-12 13:30:14
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Świętojańskiej, ul. Warszawskiej, ul. 3 Maja i ul. Gdańskiej

2019-03-12 13:24:10
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w toku postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dotyczy instalacji do produkcji zbiorników kriogenicznych

2019-03-12 12:41:38
ogłoszenie Burmistrza miasta Rumi o przyjęciu dokumentu mpzp w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców - ETAP II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-03-08 12:58:24
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Husarskiej

2019-03-08 12:54:02
ogłoszenie Burmistrza miasta Rumi o przyjęciu dokumentu Mpzp w rejonie ul. Łokietka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-02-04 11:36:34
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - w rejonie ul. Młyńskiej i Źródlanej; - w rejonie ul. Warszawskiej, Wileńskiej, Gdańskiej i ul. H. Dąbrowskiego

2019-01-30 10:25:42
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIV/232/2016 z dnia 19 maja 2016r., dla obszaru w rejonie ul. Torfowej

2019-01-30 10:01:05
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka

2018-12-07 12:58:08