Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dębogórskiej

2019-01-16 09:40:39
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy parkingów i garaży przy ul. Jeziornej w Rumi

2019-01-16 09:35:43
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-01-11 07:36:55
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka

2018-12-07 12:58:08
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-11-09 13:12:52
Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego uchwałą Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 kwietnia 2011r., dla strefy D18.U1 w rejonie ul. Zbychowskiej.

2018-11-08 13:29:25
ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIV/232/2016 z dnia 19 maja 2016r., dla obszaru w rejonie ul. Torfowej

2018-10-02 08:43:59
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: -zmiany uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. dla stref A8.MW,U1 i A9.MN,MW,U1 w rejonie ul. Reja, - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Wzgórzem Markowca” dla stref 1.MN/MW, 2.MN/MW, 3.MW/U i części strefy 34.KDD wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

2018-09-14 10:23:22
ogłoszenie burmistrza miasta Rumi o przyjęciu dokumentu zmiany Mpzp uchwalonego uchwałą XXV/247/2016 dla stref D24.MN,U, D31.U I D022.KD oraz zmiany Mpzp zwanego Ceynowy

2018-08-21 12:59:44
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci ciepłowniczej usytuowanej przy ulicy Dąbrowskiego i ulicy Stoczniowców w Rumi

2018-08-10 13:49:22