Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 234/208/2007 z dnia 25 lipca 2007 roku

w sprawie procedur kontroli finansowej, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta Rumi.
2007-08-23 10:14:00
Zarządzenie Nr 215/189/2007 z dnia 02 lipca 2007 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 627/41/2005 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Rumi.
2007-08-02 07:37:00
Zarządzenie Nr235/209/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachów dwóch budynków komunalnych położonych w Rumi przy ul. Derdowskiego 22, Starowiejskiej 71, Towarowej 9, Mickiewicza 76, Abrahama 16.
2007-07-31 13:52:00
Zarządzenie Nr236/210/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/341/24/PN/UA/07 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego umownie „CENTRUM”.
2007-07-31 13:49:00
Zarządzenie Nr233/207/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/22/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac modernizacyjnych na ulicy Jana Trepczyka w Rumi.

 

2007-07-24 15:21:00
Zarządzenie Nr230/204/2007 z dnia 17 lipca 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
2007-07-23 10:28:00
Zarządzenie Nr 232/206/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/15/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Rumi – kwatera B5.
2007-07-19 10:43:00
Zarządzenie Nr 231/205 z dnia 17 lipca 2007 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej
2007-07-18 11:58:00
Zarządzenie Nr 217/191/2007 z dnia 2 lipca 2007 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rumi
2007-07-17 14:51:00
Zarządzenie Nr 214/188/2007 z dnia 2 lipca 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania projektu architektoniczno-budowlanego na rozbudowę sali gimnastycnzej z zapleczami, biblioteką, dwoma salami dydaktycznymi grup '0" i świetlicą przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Górnicza 19 w Rumi
2007-07-17 14:19:00