Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 54/28/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/03/PN/PGMOŚ/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac interwencyjnych mających na celu pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi.


2007-02-12 13:34:00
Zarządzenie Nr 53/27/2007 z dnia 26 stycznia 2007 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/01/ZOC/GNR/07 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałami i połączeniami działek oraz wskazaniami granic i rozgraniczeniami na terenie Gminy w roku 2007.


  


2007-02-12 13:33:00
Zarządzenie Nr 52/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej
2007-01-25 14:22:00
Zarządzenie Nr 51/25/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku

zmieniające zarządzenie Nr 643/57/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozowiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi
2007-01-25 14:19:00
Zarządzenie Nr 50/24/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/01/PN/IM/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczoengo na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Nizinnej
2007-01-25 14:14:00
Zarządzenie Nr 49/23/2007 z dnia 19 stycznia 2007 roku

w sprawie unieważnienia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego nr ZP/341/02/PN/UA/07 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi wraz z opracowaniem ekofizjograficznym - przetarg 2
2007-01-23 11:59:00
Zarządzenie Nr 48/22/2007 z dnia 18 stycznia 2007 roku

w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych ustalonego Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku (DZ.U. Nr 112 poz. 1319 z późń.zm.) symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasachg trzeciego i czwartego rzędu.
2007-01-23 11:58:00
Zarządzenie Nr 47/21/2007 z dnia 18 stycznia 2007 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2007-01-23 11:57:00
Zarządzenie Nr 46/20/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rumia przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej
2007-01-23 11:53:00
Zarządzenie Nr 45/19/2007 z dnia 12 stycznia 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "z wolnej ręki" dotyczącego wykonywania zadań z zakresu promocji miasta Rumia przez Towarzystwo Prezyjaciół Siatkówki "RUMIA" w roku 2007
2007-01-23 11:47:00