Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 76/50/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówenia publicznego na dostawę materiałow biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Rumi, Rumia ul. Sobieskiego 7 na rok 2007 (zamówienie2)
2007-03-02 11:10:00
Zarządzenie Nr/75/49/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie unieważnienia zamówienia publicznego nr ZP/341/03/ZOC/Or./07 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałow biuorywch dla potrzeb Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7 na rok 2007
2007-03-02 10:06:00
Zarządzenie Nr 67/41/2007 z dnia 16 lutego 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych kserokopiarek, faksów na potrzeby Urzędu Miasta Rumi w 2007 roku

2007-02-26 11:11:00
Zarządzenie Nr 57/31/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/04/ON/PGMiOŚ/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac interwencyjnych mających na celu pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi

2007-02-26 10:54:00
Zarządzenie Nr 74/48/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr153/118/2003 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2007-02-26 10:40:00
Zarządzenie Nr 71/45/2007 z dnia 16 lutego 2007 roku

w sprawie umorzenia zaległego czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2007-02-22 14:35:00
Zarządzenie Nr 70/44/2007 z dnia 16 lutego 2007 roku

w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu najmu lokalu mieszkalnego
2007-02-22 14:34:00
Zarzadzenie Nr 69/43/2007 z dnia 16 lutego 2007 roku

w sprawie umorzeni8a odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu najmu lokalu mieszkalnego
2007-02-22 14:33:00
Zarządzenie Nr 68/42/2007 z dnia 16 lutego 2007 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2007-02-22 14:32:00
Zarządzenie Nr 73/47/2007 z dnia 21 lutego 2007 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
2007-02-22 14:29:00