Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 116/89/2007 z dnia 30 marca 2007 roku

Zarządzenie Nr 116/89/2007 z dnia 30 marca 2007 roku
2007-04-10 12:11:00
Zarządzenie Nr 115/89/2007 z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rumia przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej
2007-04-10 12:05:00
Zarządzenie Nr 114/88/2007 z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie likwidacji przejętego na własność gminy pojazdu usuniętego z drogi publicznej będącej w zarządzie Burmistrza Miasta Rumi, na podstawie uchwały Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2007 roku
2007-04-10 12:04:00
Zarządzenie Nr 113/87/2007 z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie powołania Komisji dla oceny wartości użytkowej pojazdu przejętego na własność Gminy
2007-04-10 12:03:00
Zarządzenie Nr 112/86/2007 z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/06/PN/PGMOŚ/07 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dwuczęściowego na pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w podziale na rejon A (zadanie 1) i rejon B ( zadanie 2) w 2007 roku.
2007-03-30 15:24:00
Zarządzenie Nr 111/85/2007 z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "z wolnej reki" dotyczącego przesyłu wizyjnego do Centrum Dozoru Wizyjnego oraz w zakresie konserwacji urządzeń monitoringu wizyjnego
2007-03-30 15:17:00
Zarządzenie Nr 102/76/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2007 rok
2007-03-28 13:39:00
Zarządzenie Nr 110/84/2007 z dnia 26 marca 2007 roku

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2007-03-28 13:23:00
Zarządzenie Nr 109/83/2007 z dnia 26 marca 2007 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
2007-03-27 15:22:00
Zarządzenie Nr 108/82/2007 z dnia 23 marca 2007 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2007-03-27 15:05:00