Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VI/41/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku

zmieniająca uchwałę nr VI/37/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2007 rok.
2007-03-05 10:33:00
Uchwała Nr VI/40/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do organizacji prac społecznie użytecznych
2007-03-02 12:11:00
Uchwała Nr VI/39/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym wymiarze godzin

2007-03-02 12:06:00
Uchwała Nr VI/38/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
2007-03-02 12:03:00
Uchwała Nr VI/37/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2007 rok
2007-03-02 12:02:00