Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 202/167/2003 z dnia 18 sierpnia 2003

Zarządzenie Nr 202/167/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury w Rumi
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 204/169/2003 z dnia 22 sierpnia 2003

Zarządzenie Nr 204/169/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynku nr 7 przy ul. Dąbrowskiego w Rumi wraz z droga dojazdową i odtworzenie nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych oraz wykonanie poszerzenia parkingu przy ulicy dojazdowej do budynku nr 9 przy ul. Dąbrowskiego w Rumi
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 196/161/2003 z dnia 7 sierpnia 2003

Zarządzenie Nr 196/161/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 199/164/2003 z dnia 12 sierpnia 2003

Zarządzenie Nr 199/164/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie parkingów na osiedlu Centrum – etap I w rejonie ulic Elbląskiej i Opolskiej w Rumi
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie nr 207/172/2003 z dnia 22 sierpnia 2003

Zarządzenie nr 207/172/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 roku7 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie Parku Miejskiego w Rumi przy ul. Starowiejskiej – Etap II (Przetarg II)
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 205/170/2003 z dnia 22 sierpnia 2003

Zarządzenie Nr 205/170/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z drogą dojazdową – odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych dla budynku Nr 2 przy ul. Zawadzkiego w Rumi
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 208/173/2003 z dnia 27 sierpnia 2003

Zarządzenie Nr 208/173/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Rumi
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 209/174/2003 z dnia 29 sierpnia 2003

Zarządzenie Nr 209/174/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego obchodów 50-lecia nadania Rumi praw miejskich
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 203/168/2003 z dnia 22 sierpnia 2003

Zarządzenie Nr 203/168/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 roku uchylające Zarządzenie Nr 19/2002 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie określenia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Rumia
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 206/171/2003 z dnia 22 sierpnia 2003

Zarządzenie Nr 206/171/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkól na terenie Rumi, Gdyni, Gdańska i Wejherowa w roku szkolnym 2003/2004
2004-11-04 00:00:00