Wykaz Zarządzeń Burmistrza Miasta Rumi - maj 

 

 

Zarządzenie Nr 123/88/2003 z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Rumi

 

Zarządzenie Nr 124/89/2003 z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie odroczenia p. Sabinie Gołębiowskiej terminu zapłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

 

Zarządzenie Nr 125/90/2003 z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót melioracyjnych, polegających na 2-krotnym okoszeniu i wyczyszczeniu rowów melioracyjnych o łącznej długości 6680mb, a także odmuleniu 400mb rowu przy ul. Różanej i wybudowaniu 2 przepustów drogowych na rowach melioracyjnych w Rumi, w okresie 10.06.2003-15.10.2003r.

 

Zarządzenie Nr 126/91/2003 z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energomontaż-Północ”

 

Zarządzenie Nr 127/92/2003 z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie powołania zespołu kontrolnego dla przeprowadzenia kontroli i weryfikacji rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Rumi”

 

Zarządzenie Nr 128/93/2003 z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie umocnienia skarp przy ul. Kamiennej w Rumi

 

Zarządzenie Nr 129/94/2003 z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PCV w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Rodziewiczówny 10 oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Sienkiewicza 30 w Rumi

 

Zarządzenie Nr 130/95/2003 z dnia 13 maja 2003 roku zmieniające Zarządzenie Nr 19/2002 Burmistrza miasta Rumi w sprawie określenia Regulaminu Konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, prowadzonej przez Gminę Rumia

 

Zarządzenie Nr 131/96/2003 z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia

 

Zarządzenie Nr 132/97/2003 z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

 

Zarządzenie Nr 133/98/2003 z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego, uzyskanego z adaptacji strychu, stanowiącego własność Gminy Rumia, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy

 

Zarządzenie Nr 134/99/2003 z dnia 14 maja 2003 roku zmieniające zarządzenie Nr 116/8/2003 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Rumia, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”, poprzez przyjęcie terminu uśrednionego

 

Zarządzenie Nr 135/100/2003 z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na odtworzenie oznakowania poziomego ulic miasta Rumi w roku 2003

 

Zarządzenie Nr 136/101/2002 z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw Referendum na obszarze miasta Rumi dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym

 

Zarządzenie Nr 137/102/2003 z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zapytanie o cenę” na dostawę samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Rumi

 

Zarządzenie Nr 138/103/2003 z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu patrolowego dla Straży Miejskiej w Rumi

 

Zarządzenie Nr 139/104/2003 z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości

 

Zarządzenie Nr 140/105/2003 z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Rumi

 

Zarządzenie Nr 141/106/2003 z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnych z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw oraz z wyborów bezpośrednich Burmistrza miasta Rumi przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 roku i w dniu 10 listopada 2002 roku

 

Zarządzenie Nr 142/107/2003 z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia

 

Zarządzenie Nr 143/108/2003 z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Zarządzenie Nr 144/109/2003 z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta Rumi

 

Zarządzenie Nr 145/110/2003 z dnia 30 maja 2003 roku zmieniające Zarządzenie Nr 95/60/2003 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych i budżetów jednostek budżetowych miasta Rumi na 2003 rok

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 776
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2004-09-20 00:00:00
Czas publikacji: 2004-09-20 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak