Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 107/72/2003 z dnia 4 kwietnia 2003

Zarządzenie Nr 107/72/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 122/87/2003 z dnia 26 kwietnia 2003

Zarządzenie Nr 122/87/2003 z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację węzła cieplnego kolektorowego etap I – polegający na zainstalowaniu dodatkowego opomiarowania w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 przy ul. Pomorskiej 27 w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 109/74/2003 z dnia 7 kwietnia 2003

Zarządzenie Nr 109/74/2003 z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” dotyczącego promocji Gminy Rumia przez Miejski Klub Sportowy „ORKAN”
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 121/86/2003 z dnia 26 kwietnia 2003

Zarządzenie Nr 121/86/2003 z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie umieszczenia pod nazwami urzędowymi niektórych ulic Miasta Rumi tablic informacyjnych w języku kaszubskim
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 119/84/2003 z dnia 23 kwietnia 2003

Zarządzenie Nr 119/84/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie umorzenia Państwo janowi i Reginie małż. Adamskim kwot zasądzonych od nich na rzecz Gminy Rumia nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 6 lipca 1999 roku Sygn. akt I Nc 2211/99.
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 11/76/2003 z dnia 9 kwietnia 2003

Zarządzenie Nr 11/76/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” dotyczącego urządzenia terenu zielonego przy Placu Wolności w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 116/81/2003 z dnia 15 kwietnia 2003

Zarządzenie Nr 116/81/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Rumia, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” poprzez przyjęcie terminu uśrednionego
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 113/78/2003 z dnia 15 kwietnia 2003

Zarządzenie Nr 113/78/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 114/79/2003 z dnia 15 kwietnia 2003

Zarządzenie Nr 114/79/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 108/73/2003 z dnia 4 kwietnia 2003

Zarządzenie Nr 108/73/2003 z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie „Zapytania o cenę” na obsługę geodezyjną dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w ulic Zbychowskiej, Sadowskiej, Jaśminowej i Grunwaldzkiej w Rumi
2004-11-10 00:00:00