Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 132/106/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi wraz z opracowaniem ekofizjograficznym.
2007-05-16 14:47:00
Zarządzenie Nr 151/125/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
2007-05-09 10:19:00
Zarządzenie Nr 150/124/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 1232/276/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 22 września 2006 roku w sprawie ustalenia cen, opłat i stawek bazowych za korzystanie z miejskich obiektów sportowych oraz urządzeń wraz z cennikiem usług hotelowych.
2007-05-02 10:27:00
Zarządzenie Nr 149/123/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 10B/2, stanowiącego własność Gminy Rumia.

2007-05-02 10:20:00
Zarządzenie Nr 148/122/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku

zmieniające Zarządzenia Nr 643/57/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie powoływania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi.
2007-05-02 10:12:00
Zarządzenie Nr 147/121/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku

zmieniające Zarządzenia numer 881/295/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 5 października 2005 r.
2007-05-02 10:04:00
Zarządzenie Nr 146/120/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań własnych Gminy Miasta Rumi w zakresie promocji w 2007 roku.
2007-04-27 10:19:00
Zarządzenie Nr 145/119/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na utrzymanie oznakowania pionowego ulic miasta Rumi w okresie od podpisania umowy do 30.04.2008 roku.
2007-04-27 10:15:00
Zarządzenie Nr 144/118/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.
2007-04-27 10:14:00
Zarządzenie Nr 143/117/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku

zmieniające zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Zastępców Burmistrza Miasta Rumi.
2007-04-27 10:11:00