Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 81/46/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku

Zarządzenie Nr 81/46/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie odroczenia p. Teresie Bladowskiej terminu zapłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 69/34/2003 z dnia 13 lutego 2003 roku

Zarządzenie Nr 69/34/2003 z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie powołania Komisji Roboczej w celu określenia zakresu i wyceny prac adaptacyjnych pomieszczeń schronowych przeznaczonych na Stanowisko Kierownika Szefa Obrony Cywilnej Miasta
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 66/31/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku

Zarządzenie Nr 66/31/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 83/48/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku

Zarządzenie Nr 83/48/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia Zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych dla potrzeb obsługi drukarek, faksu i maszyn do pisania Urzędu Miasta Rumi
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 74/39/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku

Zarządzenie Nr 74/39/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 67/32/2003 z dnia 7 lutego 2003 roku

Zarządzenie Nr 67/32/2003 z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie rozłożenia na raty p. Ewie Wysokiej zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 82//47/2003 z dnia 25 lutego 2003

Zarządzenie Nr 82//47/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie odroczenia p. Andrzejowi Mionskowskiemu terminu zapłaty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 62/27/2003 z dnia 4 lutego 2003 roku

Zarządzenie Nr 62/27/2003 z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Rumia, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców tych lokali
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 73/38/2003 z dnia 17 lutego 2003 roku

Zarządzenie Nr 73/38/2003 z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Rumia do rady Nadzorczej PUK Sp. z o.o. w Rumi
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 75/40/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku

Zarządzenie Nr 75/40/2003 z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie usługi w zakresie dostawy, nasadzeń pielęgnacji kwiatów na rabatach i gazonach na terenie miasta Rumi
2004-11-12 00:00:00