Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy RAdy Miejskiej Rumi na 2007 rok
2006-12-29 11:47:00
Uchwała Nr IV/23/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego RAdy Miejskiej Rumi, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi

2006-12-29 11:44:00
Uchwała Nr IV/22/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi
2006-12-29 11:42:00
Uchwała Nr IV/21/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta miesięcznego limitu kilometrów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych
2006-12-29 11:18:00
Uchwała Nr IV/20/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Rumi dodatku specjalnego
2006-12-28 14:50:00
Uchwała Nr IV/19/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta Rumi
2006-12-28 14:22:00
Uchwała Nr IV/18/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/579/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2006-12-28 14:19:00
Uchwała Nr IV/17/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rumia
2006-12-28 14:10:00
Uchwała Nr IV/16/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Rumia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku"
2006-12-28 14:05:00
Uchwała Nr IV/15/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komenda Wojewódzką Policji w Gdańsku na dofinansowanie przez Gminę Rumia w 2007 roku wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji
2006-12-28 13:49:00