Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 494/205/2004 z dnia 7 września 2004

Zarządzenie Nr 494/205/2004 z dnia 7 września 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/PN/PGMOŚ/04 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu dwóch budynków komunalnych położonych w Rumi, przy ul. H. Sawickiej 4 oraz przy ul. Świętopełka 12 – postępowanie powtórzone
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 505/216/2004 z dnia 21 września 2004

Zarządzenie Nr 505/216/2004 z dnia 21 września 2004 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 507/218/2004 z dnia 21 września 2004

Zarządzenie Nr 507/218/2004 z dnia 21 września 2004 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 503/214/2004 z dnia 17 września 2004

Zarządzenie Nr 503/214/2004 z dnia 17 września 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na częściową zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych oraz dobudowania wyjścia ewakuacyjnego – etap II, Urzędu Miasta w Rumi, Rumia ul. Sobieskiego 7
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 500/211/2004 z dnia 14 września 2004

Zarządzenie Nr 500/211/2004 z dnia 14 września 2004 roku zmieniające zarządzenie Nr 342/53/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 510/221/2004 z dnia 24 września 2004

Zarządzenie Nr 510/221/2004 z dnia 24 września 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/39/PN/IM/04 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej oraz wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej w ul. Elbląskiej w Rumi
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 493/204/2004 z dnia 3 września 2004

Zarządzenie Nr 493/204/2004 z dnia 3 września 2004 roku w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dobudowę dźwigu i przedsionka zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Sienkiewicza 30
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 512/223/2004 z dnia 28 września 2004

Zarządzenie Nr 512/223/2004 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na poprawę atrakcyjności rekreacyjnej Rumi poprzez budowę krytej pływalni – kontrakt 1 : Infrastruktura dojazdowa związana z inwestycją wraz z uzbrojeniem
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 495/206/2004 z dnia 7 września 2004

Zarządzenie Nr 495/206/2004 z dnia 7 września 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dobudowę dźwigu i przedsionka zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi przy ul. Sienkiewicza 30
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 501/212/2004 z dnia 14 września 2004

Zarządzenie Nr 501/212/2004 z dnia 14 września 2004 roku w sprawie ćwiczenia doskonalącego Gminnego Zespołu Reagowania Miasta Rumi
2004-11-04 00:00:00