Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 475/186/2004 z dnia 11 sierpnia 2004

Zarządzenie Nr 475/186/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rumi
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 488/199/2004 z dnia 25 sierpnia 2004

Zarządzenie Nr 488/199/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 roku zmieniające zarządzenie Nr 466/177/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej oraz wykonanie wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej w ulicy Elbląskiej w Rum
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 481/192/2004 z dnia 18 sierpnia 2004

Zarządzenie Nr 481/192/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Rumia w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 470/181/2004 z dnia 3 sierpnia 2004

Zarządzenie Nr 470/181/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 roku zmieniające zarządzenie Nr 342/53/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Rumi i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 471/182/2004 z dnia 3 sierpnia 2004

Zarządzenie Nr 471/182/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rumia przeznaczoną do dzierżawy
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 479/190/2004 z dnia 16 sierpnia 2004

Zarządzenie Nr 479/190/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Nr ZP/341/37/PN/IM/04 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę miejsc postojowych i chodników przy ul. Mickiewicza w Rumi
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 473/184/2004 z dnia 9 sierpnia 2004

Zarządzenie Nr 473/184/2004 z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia drugiego przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 12B/1 w Rumi, stanowiącego własność Gminy Rumia
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 490/201/2004 z dnia 26 sierpnia 2004

Zarządzenie Nr 490/201/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na poprawę dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ul. Dąbrowskiego w Rumi – kontrakt 1 modernizacja I odcinka ulicy – od granicy z Gdynią o długości 285,5 metrów ( od KM 0,10 + 20,00 do 0,4 + 05,50)
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 484/195/2004 z dnia 19 sierpnia 2004

Zarządzenie Nr 484/195/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP/341/40/PN/EKS/04, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół na terenie Rumi, Gdyni, Gdańska i Wejherowa w roku szkolnym 2004/2005
2004-11-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 491/202/2004 z dnia 27 sierpnia 2004

Zarządzenie Nr 491/202/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniające zarządzenie Nr 342/53/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2004-11-05 00:00:00