Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 448/159/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku

Zarządzenie Nr 448/159/2004 z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Rumia, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Własny Dach” w Gdyni, poprzez przyjęcie terminu uśrednionego
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 459/170/2004 z dnia 20 lipca 2004

Zarządzenie Nr 459/170/2004 z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu dwóch budynków komunalnych położonych w Rumi przy ul. Hanki Sawickiej 4 oraz przy ul. Świętopełka 12
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 454/165/2004 z dnia 19 lipca 2004

Zarządzenie Nr 454/165/2004 z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie obniżenia czynszu najmu za lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Rumia
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 468/179/2004 z dnia 30 lipca 2004

Zarządzenie Nr 468/179/2004 z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ul. Dąbrowskiego na odcinku od KM 0,10 + 20,00 do 0,4 + 05,50 w Rumi
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 466/177/2004 z dnia 26 licpa 2004

Zarządzenie Nr 466/177/2004 z dnia 26 licpa 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej oraz wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej oraz wykonanie wpustów i przykanalików kanalizacji deszczowej w ulicy Elbląskiej w Rumi
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 453/164/2004 z dnia 15 lipca 2004

Zarządzenie Nr 453/164/2004 z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę miejsc postojowych i chodników przy ul. Mickiewicza w Rumi
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 450/161/2004 z dnia 13 lipca 2004

Zarządzenie Nr 450/161/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 452/163/2004 z dnia 15 lipca 2004

Zarządzenie Nr 452/163/2004 z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej oraz wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej w części ulicy 3 Maja w Rumi
2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 458/169/2004 z dnia 20 lipca 2004

Zarządzenie Nr 458/169/2004 z dnia 20 lipca 2004 roku zmieniające zarządzenie Nr 299/10/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania w Rumi

2004-11-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 465/176/2004 z dnia 23 lipca 2004

Zarządzenie Nr 465/176/2004 z dnia 23 lipca 2004 roku w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2004-11-08 00:00:00