Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 404/115/2004 z dnia 20 maja 2004 roku

Zarządzenie Nr 404/115/2004 z dnia 20 maja 2004 roku uchylające Zarządzenie Nr 126/91/2003 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Rumia, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego – Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energomontaż – Północ”.

2004-11-09 00:00:00
Zarządzenie Nr 398/109/2004 z dnia 14 maja 2004 roku

Zarządzenie Nr 398/109/2004 z dnia 14 maja 2004 roku zmieniające zarządzenie Nr 344/55/2004 Burmistrza Miasta RUmi z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania po udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 7.497.625,00zł na sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych gminy Rumia w roku 2004
2004-11-09 00:00:00
Zarządzenie Nr 402/113/2004 z dnia 20 maja 2004 roku

Zarządzenie Nr 402/113/2004 z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rumia dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2004-11-09 00:00:00
Zarządzenie Nr 403/114/2004 z dnia 20 maja 2004 roku

Zarządzenie Nr 403/114/2004 z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie ustalenia planu prac remontowych w placówkach oświatowych miasta Rumi w roku 2004
2004-11-09 00:00:00
Zarządzenie Nr 400/111/2004 z dnia 17 maja 2004 roku

Zarządzenie Nr 400/111/2004 z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Nr ZP/341/21/PN/IM/04 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej na PCV w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Świętojańskiej 11, w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Grunwaldzkiej 59 oraz w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Górniczej 19 w Rumi
2004-11-09 00:00:00
Zarządzenie Nr 409/120/2004 z dnia 27 maja 2004 roku

Zarządzenie Nr 409/120/2004 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Rumi – kwatera A2
2004-11-09 00:00:00
Zarządzenie Nr 399/110/2004 z dnia 17 maja 2004 roku

Zarządzenie Nr 399/110/2004 z dnia 17 maja 2004 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców
2004-11-09 00:00:00
Zarządzenie Nr 412/123/2004 z dnia 31 maja 2004 roku

Zarządzenie Nr 412/123/2004 z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Nr ZP/341/22/PN/IM/04 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Grunwaldzkiej 59, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 przy ul. Kościelnej 8, ocieplenie stropodachu w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Kościelnej 8 w Rumi
2004-11-09 00:00:00
Zarządzenie Nr 410/121/2004 z dnia 27 maja 2004 roku

Zarządzenie Nr 410/121/2004 z dnia 27 maja 2004 roku zmieniające zarządzenie Nr 342/53/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
2004-11-09 00:00:00
Zarządzenie Nr 408/119/2004 z dnia 26 maja 2004 roku

Zarządzenie Nr 408/119/2004 z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Nr ZP/341/25/PN/IM/04 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego przy ul. Staromiejskiej w Rumi – etap III – przetarg II
2004-11-09 00:00:00