Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 262/227/2003 z dnia 12 listopada 2003

Zarządzenie Nr 262/227/2003 z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/PN/IM/03 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót ziemnych i drogowych na rozbudowywanym Cmentarzu Komunalnym w Rumi przy ul. Górniczej firmie: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „ABRUKO” Sp z o.o. z siedzibą w 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 78
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 268/233/2003 z dnia 27 listopada 2003

Zarządzenie Nr 268/233/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej Urzędu Miasta Rumi oraz powołania Zespołu Kierowania OC i Zespołu Ewakuacji Ludności

2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 261/226/2003 z dnia 5 listopada 2003

Zarządzenie Nr 261/226/2003 z dnia 5 listopada 2003 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót odtworzeniowych budowlanych w schronie obrony cywilnej przy ul. Sobieskiego 9 w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 267/232./2003 z dnia 25 listopada

Zarządzenie Nr 267/232./2003 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z referendum przeprowadzonego w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 264/229/2003 z dnia 17 listopada 2003

Zarządzenie Nr 264/229/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie udzielania zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” dotyczącego wydania albumu fotograficznego „Rumia”
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 266/231/2003 z dnia 17 listopada 2003

Zarządzenie Nr 266/231/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie rozwiązania umowy użytkowanie wieczystego gruntu, stanowiącego własność Gminy Rumia
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 265/230/2003 z dnia 17 listopada 2003

Zarządzenie Nr 265/230/2003 z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale mieszkalne, stanowiące własność Gminy, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 260/225/2003 z dnia 4 listopada 2003

Zarządzenie Nr 260/225/2003 z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót odtworzeniowych budowlanych w schronie obrony cywilnej przy ul. Sobieskiego 9 w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 270/235/2003 z dnia 28 listopada 2003

Zarządzenie Nr 270/235/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku zmieniające zarządzenie Nr 95/60/2003 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych i budżetów jednostek budżetowych miasta Rumi na 2003 rok
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 269/234/2003 z dnia 28 listopada 2003

Zarządzenie Nr 269/234/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku zmieniające zarządzenie nr 95/60/2003 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych i budżetów jednostek budżetowych miasta Rumi na 2003 rok
2004-11-10 00:00:00