Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 342/53/2004 z dnia 18 marca 2004 roku

2005-01-03 00:00:00
Zarządzenie Nr 325/36/2004 z dnia 1 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 325/36/2004 z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie prowadzenia miejskiej witryny internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 327/38/2004 z dnia 2 marca 2004 roku

2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 324/35/2004 z dnia 1 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 324/35/2004 z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów i drukarek komputerowych oraz faxu dla potrzeb Urzędu Miasta Rumi, Rumia ul. Sobieskiego 7
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 332/43/2004 z dnia 8 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 332/43/2004 z dnia 8 marca 2004 roku zmieniające Zarządzenie Nr 202/167/2003 z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie powołania Rady Programowej Miejskiego Domu Kultury w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 343/54/2004 z dnia 22 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 343/54/2004 z dnia 22 marca 2004 roku w sprawie umorzenia Pani Janinie Kolp zaległości odsetkowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 347/58/2004 z dnia 29 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 347/58/2004 z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dwuczęściowego na pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w podziale na rejon A i B.
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 326/37/2004 z dnia 2 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 326/37/2004 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rumi oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej.

2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 345/56/2004 z dnia 26 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 345/56/2004 z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia w Straży Miejskiej w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 328/39/2004 z dnia 2 marca 2004 roku

Zarządzenie Nr 328/39/2004 z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny, uzyskany w drodze nadbudowy, stanowiący własność Gminy, przeznaczony do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
2004-11-10 00:00:00