Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 298/9/2004 z dnia 21 stycznia 2004

Zarządzenie Nr 298/9/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Rumia w Stowarzyszeniu Turystycznym „Ziemia Wejherowska”.
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 302/13/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku

Zarządzenie Nr 302/13/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie umorzenia Panu Tadeuszowi Pieper zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 293/4/2004 z dnia 9 stycznia 2004

Zarządzenie Nr 293/4/2004 z dnia 9 stycznia 2004 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych.

2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 297/8/2004 z dnia 21 stycznia 2004

Zarządzenie Nr 297/8/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski organizacji pozarządowych o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Rumia.

2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 295/6/2004 z dnia 16 stycznia 2004

Zarządzenie Nr 295/6/2004 z dnia 16 stycznia 2004 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego do wyceny gruntów oraz lokali.

2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 305/16/2005 z dnia 30 stycznia 2004 roku

Zarządzenie Nr 305/16/2005 z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 300/11/2004 z dnia 21 stycznia 2004

Zarządzenie Nr 300/11/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do dzierżawy
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 301/12/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku

Zarządzenie Nr 301/12/2004 z dnia 27 stycznia 2004 roku zmieniające Zarządzenie Nr 30/2002 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 299/10/2004 z dnia 21 stycznia 2004

Zarządzenie Nr 299/10/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania w Rumi

2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 294/5/2004 z dnia 14 stycznia 2004

Zarządzenie Nr 294/5/2004 z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz miasta w roku 2003.
2004-11-10 00:00:00