Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 956/370/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie wycen gruntów zabudowanych budynkami i niezabudowanych, działek do ustalenia opłat adiacenckich związanych z  budową infrastruktury technicznej i podziałami oraz  wycen lokali komunalnych na rzecz Gminy  w roku 2006. 

2006-01-06 00:00:00
Zarządzenie Nr 947/361/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku

 w sprawie inwentaryzacji  składników majątkowych .

2006-01-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 952/366/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Rumi.

2006-01-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 953/367/2005 z dnia 27 grudnia 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-12-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 955/369/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.

2005-12-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 954/368/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2006 roku

2005-12-30 00:00:00
Zarządzenie Nr 951/365/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  nr ZP/341/61/PN/IM/05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w Rumi ( etap Biała Rzeka – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w dzielnicy Biała Rzeka – Etap I w rejonie ulic: Grunwaldzka – Kosynierów- Dolna (przetarg 2).

2005-12-29 00:00:00
Zarządzenie Nr 950/364/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-12-28 00:00:00
Zarządzenie Nr 949/363/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku

w sprawie określenia zasad opracowywania Informatora Budżetowego dla mieszkańców Rumi pt.: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” w ramach akcji masowej „Przejrzysta Polska”.

2005-12-22 00:00:00
Zarządzenie Nr 948/362/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych miasta Rumi w zakresie promocji miasta w 2006 roku.

2005-12-22 00:00:00