Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 933/347/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie ustalenia zasad podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta Rumi poprzez szkolenia.

2005-12-08 00:00:00
Zarządzenie Nr 930/344/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zasad postępowania przy realizacji  zadania „Mapa aktywności Organizacji Pozarządowych”  i aktualizacji danych  Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Rumia.

2005-12-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 931/345/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Gminy Rumia.

2005-12-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 932/326/2005 z dnia 3 listopoda 2005 roku

W sprawie organizacji i przeprowadzenia rejonowego treningu wykrywania i alarmowania w 2005 r.

2005-12-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 929/343/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-12-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 923/337/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-12-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 926/326/2005 z dnia 3 listopoda 2005 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w gruncie, stanowiący własność Gminy Rumia, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy

2005-12-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 923/339/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie prac interwencyjnych mających na celu pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi w roku 2006.

2005-12-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 927/341/2005 z dnia 28 listopada 2005r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul.Podgórnej i ul.Towarowej, stanowiącą własność Gminy Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

2005-12-02 00:00:00
Zarządzenie Nr 923/338/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę fotorapidu wraz z masztem do zamocowania urządzenia.

2005-12-02 00:00:00