Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LV/584/2006 z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie procedury przygotowywania i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

2006-11-02 00:00:00
Uchwała Nr LV/594/2006 z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2006-11-02 00:00:00
Uchwała Nr LV/592/2006 z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Wejherowskim

2006-11-02 00:00:00
Uchwała Nr LV/591/2006 z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położnej w Rumi

2006-11-02 00:00:00
Uchwała Nr LV/588/2006 z dnia 26 października 2006 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/194/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Rumia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   

2006-11-02 00:00:00
Uchwała Nr LV/590/2006 z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Dąbrowskiego.

2006-11-02 00:00:00
Uchwała Nr LV/589/2006 z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie okreslenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2007 w mieście Rumi

2006-11-02 00:00:00
Uchwała Nr LV/586/2006 z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu znajdującego się w rejonie ulic Dąbrowskiego, Gdańskiej, Wileńskiej, Warszawskiej i Marynarskiej w Rumi

2006-11-02 00:00:00
Uchwała Nr LV/582/2006 z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgpody na budowę Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Rumi

2006-11-02 00:00:00
Uchwała Nr LV/585/2006 z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rumia

2006-11-02 00:00:00