Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 247/212/2003 z dnia 22 października

Zarządzenie Nr 247/212/2003 z dnia 22 października 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, stanowiącą własność Gminy Rumia
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 257/222/2003 z dnia 31 października

Zarządzenie Nr 257/222/2003 z dnia 31 października 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/34/PN/FB/03 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu Miasta Rumi, bankowi: Bank Rumia Spółdzielczy z siedzibą w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 259/224/2003 z dnia 31 października

Zarządzenie Nr 259/224/2003 z dnia 31 października 2003 roku w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Gminy Rumia do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 243/208/2003 z dnia 15 października

Zarządzenie Nr 243/208/2003 z dnia 15 października 2003 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na znak graficzny obchodów 50-lecia miasta Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 237/202/2003 z dnia 10 października

Zarządzenie Nr 237/202/2003 z dnia 10 października 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, stanowiącą własność Skarbu Państwa
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 242/207/2003 z 14 października 2003

Zarządzenie Nr 242/207/2003 z 14 października 2003 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót odtworzeniowych budowlanych w schronie obrony cywilnej przy ul. Sobieskiego 9 w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 230/195/2003 z dnia 3 października

Zarządzenie Nr 230/195/2003 z dnia 3 października 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/29/PN/IM/03 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ul. Olsztyńskiej w Rumi, firmie „PIKOBUD” Bogdan Łukuć
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 245/210/2003 z dnia 17 października

Zarządzenie Nr 245/210/2003 z dnia 17 października 2003 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku prowadzącego obsługę bankową Urzędu Miasta Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 242/207/2003 z 14 października 2003

Zarządzenie Nr 242/207/2003 z 14 października 2003 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót odtworzeniowych budowlanych w schronie obrony cywilnej przy ul. Sobieskiego 9 w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 244a/209/2003 z dnia 17 października

Zarządzenie Nr 244a/209/2003 z dnia 17 października 2003 roku w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.683.013,00 na sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych gminy Rumia
2004-11-10 00:00:00