Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/44/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie zasad ustalenia stawek czynszów za dzierżawę gruntów gminnych, położonych na terenie miasta Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr V/39/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr V/41/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia opłaty targowej i zasad jej pobierania
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr V/52/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Wejherowie w sprawie dofinansowania przez Gminę Rumia wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr V/40/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów jego płatności i sposobu jego poboru na terenie Gminy Rumia
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr V/51/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie rozwiązania umów użytkowania wieczystego z Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową
2004-09-22 00:00:00
uchwała Nr V/45/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie opłat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej w roku 2003 na terenie miasta Rumi
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr V/47/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia, na nieruchomości niezabudowane i nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Piotra Jarosiewicza
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr V/49/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku

w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych, stanwoiących własność Gminy Rumia, na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Bogusławy Kosiedowskiej, Elzbiety Goike i Janiny Żaczek
2004-09-22 00:00:00
Uchwała Nr V/31/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/656/2002 RAdy Miejskiej Rumi z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2002 rok
2004-09-22 00:00:00