Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVIII/198/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Rumia i Gminą Gdynia o przejęciu przez Gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Rumia
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XVII/195/2003 z dnia 11 grudnia 2003 roku

w sprawie powołania Komitetu Honorowego Obchodów 50-lecia Nadania Praw Miejskich Rumi
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XVIII/199/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalnia sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Rumia
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XVII/187/2003 z dnia 11 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XVII/189/2003 z dnia 11 grudnia 2003 roku

zmieniająca uchwałę Nr V/40/2002 Rady Miejskiej Rumi w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminów jego płatności i sposobu jego poboru na terenie gminy Rumia
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XVII/193/2003 z dnia 11 grudnia 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XVIII/203/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie przekazania środków na funkcjonowanie Systemu Informatycznego POMOST w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XVIII/197/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie iluminacji obiektów budowlanych na terenie miasta Rumi
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XVIII/202/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2004
2004-09-21 00:00:00
Uchwała Nr XVII/184/2003 z dnia 11 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Wejherowie w sprawie dofinansowania przez Gminę Rumia wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji
2004-09-21 00:00:00