Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/478/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2006.

2005-12-29 00:00:00
Uchwała Nr XLV/470/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

o uznaniu wezwania członków Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/439/2005 z dnia 27 października 2005r. za bezzasadne.

2005-12-29 00:00:00
Uchwała Nr XLV/476/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

zmieniająca  uchwałę Nr XI/102/2003 Rady Miejskiej Rumi w sprawie uzgodnienia wartości 1 punktu w złotych stanowiącego podstawę ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia.

2005-12-29 00:00:00
Uchwała Nr XLV/469/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Kosynierów.

2005-12-29 00:00:00
Uchwała Nr XLV/472/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie wyrażanie zgody na  zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką  Policji
w Gdańsku na dofinansowanie  przez Gminę Rumia w 2006 r.  wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji.

2005-12-29 00:00:00
Uchwała Nr XLV/475/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia.

2005-12-29 00:00:00
Uchwała Nr XLV/465/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi ograniczonego od północy granicami z Gminą Puck oraz Gminą Kosakowo, od południa ograniczonego drogą gruntową oznaczoną jako działka nr 4 obr.4 oraz ulicą I Dywizji WP.

2005-12-29 00:00:00
Uchwała Nr XLV/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XI/105/2003r Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Rumia na stanowiskach administracyjnych i obsługowych.

2005-12-29 00:00:00
Uchwała Nr XLV/474/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie uzgodnienia wartości 1 punktu w złotych stanowiącego podstawę ustalenia wynagrodzenia  dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Rumia na stanowiskach administracyjnych i obsługowych

2005-12-29 00:00:00
Uchwała Nr XLV/464/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2006 rok.

2005-12-28 00:00:00