Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 220/185/2003 z dnia 16 września 2003

Zarządzenie Nr 220/185/2003 z dnia 16 września 2003 roku w sprawie wyboru oferenta w postępowaniu publicznym nr ZP/341/28/PN/IM/03 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z drogą objazdową – odtworzenie nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych dla budynku nr 2 przy ul. Zawadzkiego w Rumi Firmie Instalacyjnej Wod-Kan i Centralnego
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 215/180/2003 z dnia 2 września 2003

Zarządzenie Nr 215/180/2003 z dnia 2 września 2003 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ulicy Olsztyńskiej w Rumi
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 219/184/2003 z dnia 12 września 2003

Zarządzenie Nr 219/184/2003 z dnia 12 września 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/25/PN/IM/03 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej dla budynku nr 7 przy ul. Dąbrowskiego w Rumi wraz z drogą dojazdową – odtworzenie nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych oraz wykonanie poszerzenia parkingu przy ulicy objazdowej do budynku nr 9 przy ul. Dąbrowskiego w Rumi Firmie „BOB-ROLLO” Spóła z o.o.
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 217/182/2003 z dnia 11 września 2003

Zarządzenie Nr 217/182/2003 z dnia 11 września 2003 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Rumi
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 213/178/2003 z dnia 2 września 2003

Zarządzenie Nr 213/178/2003 z dnia 2 września 2003 roku w sprawie odroczenia p. Lucylii Koteckiej terminu zapłaty należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 212/177/2003 z dnia 2 września 2003

Zarządzenie Nr 212/177/2003 z dnia 2 września 2003 roku zmieniające zarządzenie Nr 95/60/2003 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych i budżetów jednostek budżetowych miasta Rumi na 2003 rok
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 214/179/2003 z dnia 2 września 2003

Zarządzenie Nr 214/179/2003 z dnia 2 września 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Nr ZP/341/23/PN/IM/03 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Łąkowej i Zielonej w Rumi – 23 pkt. świetlne Firmie Robót Elektrycznych „ELPOL” Hubert Szweda
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 210/175/2003 z dnia 1 września 2003

Zarządzenie Nr 210/175/2003 z dnia 1 września 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczona do dzierżawy stanowiącą własność Gminy Rumia
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 221/186/2003 z dnia 17 września 2003

Zarządzenie Nr 221/186/2003 z dnia 17 września 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania scentralizowanym funduszem na cele mieszkaniowe dla palcówek oświatowych i kulturalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Rumi
2004-11-04 00:00:00
Zarządzenie Nr 224/189/2003 z dnia 22 września 2003

Zarządzenie Nr 224/189/2003 z dnia 22 września 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczona do dzierżawy, stanowiącą własność Skarbu Państwa
2004-11-04 00:00:00