Strategia Rozwoju Miasta 

 
Strategia Rozwoju Miasta 

W dniu 27 października 2005 r. Rada Miejska Rumi przyjęła "Strategię Rozwoju miata Rumi".

Dokument okreśa prorytety i cele społeczno-gospdoarczego rozwoju miasta oraz wyznacza kierunki niezbędnych do podjęcia działań. Winien on usprawnić proces podejmowania decyzji gospodarczych, skoordynować działania poszczególnych jednostek i instytucji w mieście w celu osiągniecia wspólnej wizji miasta, a takze umożliwić pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację poszczególnych celów.

 

Plik do pobrania - icon Pobierz (365.50 KB)

 

Liczba odwiedzin : 5744
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Samotyj
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-11-04 00:00:00
Czas publikacji: 2005-11-04 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak