Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIV/462/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/350/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2005 rok.

2005-12-02 00:00:00
Uchwała Nr XLIII/461/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2005-11-25 00:00:00
Uchwała Nr XLIII/458/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej w Rumi.

2005-11-25 00:00:00
Uchwała Nr XLIII/454/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul.Kosynierów.

2005-11-25 00:00:00
Uchwała Nr XLIII/452/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul.Kosynierów.

2005-11-25 00:00:00
Uchwała Nr XLIII/447/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską,  Dębogórską, Gdyńską i Łokietka

2005-11-25 00:00:00
Uchwała Nr XLIII/446/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/350/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2005 rok.

2005-11-25 00:00:00
Uchwała Nr XLIII/457/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XI/102/2003 Rady Miejskiej Rumi w sprawie uzgodnienia wartości 1 punktu w złotych, stanowiącego podstawę ustalenia wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Rumia

2005-11-25 00:00:00
Uchwała Nr XLIII/460/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.

2005-11-25 00:00:00
Uchwała Nr XLIII/455/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul.Torfowej.

2005-11-25 00:00:00