Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXX/313/2004 z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej Rumi w okręgu wyborczym Nr 2
2004-11-05 00:00:00
Uchwała Nr XXX/314/2004 z dnia 28 października 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/21/2002Rady Miejskiej Rumi z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi
2004-11-04 00:00:00
Uchwała Nr XXX/322/2004 z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania
2004-11-04 00:00:00
Uchwała Nr XXX/315/2004 z dnia 28 października 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr XX/214/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2004 rok
2004-11-04 00:00:00
Uchwała Nr XXX/321/2004 z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie określenia obowiązkowego pensum godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rumia
2004-11-04 00:00:00
Uchwała Nr XXX/316/2004 z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na urządzenie terenów zieleni w parku przy ul. Starowiejskiej i Mickiewicza w Rumi
2004-11-04 00:00:00
Uchwała Nr XXX/319/2004 z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Policji
2004-11-04 00:00:00
Uchwała Nr XXX/317/2004 z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wejherowskim
2004-11-04 00:00:00
Uchwała Nr XXX/318/2004 z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Policji
2004-11-04 00:00:00
Uchwała Nr XXX/320/2004 z dnia 28 października 2004 roku

uchylająca uchwałę Nr XXVIII/309/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starsotwem Powiatowym w Wejherowie
2004-11-04 00:00:00