Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZArządzenie Nr 847/261/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/40/PN/IM/05 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi dojazdowej i chodnika do sceny w Parku Miejskim przy ul. Starowiejskiej w Rumi

2005-09-05 00:00:00
Zarządzenie Nr 845/259/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji ulicy Dąbrowskiego na odcinku od rzeki Zagórzanki do ul. Morskiej w Rumi

2005-08-31 00:00:00
Zarządzenie 843/257/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/46/PN/IM/05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ul. Suwalskiej w Rumi

2005-08-31 00:00:00
Zarządzenie Nr 844/258/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na czyszczenie, eksploatację i monitoring sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Rumia

2005-08-31 00:00:00
Zarządzenie Nr 841/255/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-08-31 00:00:00
Zarzadzenie Nr 846/260/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku

 sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rumia dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2005-08-31 00:00:00
Zarządzenie Nr 842/256/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-08-31 00:00:00
Zarządzenie Nr 838/252/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/44/PN/IM/05 prowadzonego w trydbie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż elementów prefabrykowanych betonowych do Skate Parku przy ul. Krzywoustego w Rumi - etap II.

2005-08-24 00:00:00
Zarządzenie Nr 839/253/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu.

2005-08-24 00:00:00
Zarządzenie Nr 836/250/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ul. Podgórnej w Rumi.

2005-08-24 00:00:00