Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LII/555/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rumi oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury za I półrocze

2006-09-06 00:00:00
Uchwała Nr LII/559/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rumia

2006-09-06 00:00:00
Uchwała Nr LII/563/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Gminie Miejskiej Rumia i jej jednostkom organizacyjnym

2006-09-06 00:00:00
Uchwała Nr LII/567/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zasad umieszczania reklam na gruntach, budynkach i innych obiektach  stanowiących  własność gminy Rumia

2006-09-06 00:00:00
Uchwała Nr LII/568/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych  Gminy Rumia.

2006-09-06 00:00:00
Uchwała Nr LII/565/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/502/2006 Rady Miejskiej Rumi  z dnia 30 marca 2006r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi dla obszaru położonego w Rumi, ograniczonego od północy  ulicą Sobieskiego, od zachodu ulicą Polną, od południa ulicą Robotniczą i od wschodu działką nr 108/11 ( z uwzględnieniem fragmentu tej działki ) .

2006-09-06 00:00:00
Uchwała Nr LII/566/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLV/466/2005 Rady Miejskiej Rumi  z dnia 22 grudnia 2005r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi dla działek nr: 9/6, 12/4, 13/1, 13/2, 14, 376 i fragmentu działki nr 12/6 obr. 19 przy ulicy Sobieskiego, uchwalonego uchwałą nr LV/578/98 z dnia 18 czerwca 1998r.

2006-09-06 00:00:00
Uchwała Nr LII/569/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi

2006-09-06 00:00:00
Uchwała Nr LII/556/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2006-09-06 00:00:00
Uchwała Nr LII/564/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku

zmieniająca Uchwałę Nr LI/546/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Rumi  

2006-09-06 00:00:00