Przyjęcie interesantów w sprawie skarg i wniosków 

 
  

 

Burmistrz Miasta oraz Zastępcy Burmistrza Miasta przyjmują interesantów, w tym sprawach skarg
i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00.

W Urzędzie Miasta Rumi przyjmowanie i koordynowanie skarg kierowanych do Burmistrza Miasta
należy do Wydziału Ogólno-Organizacyjnego. Centralny rejestr skarg prowadzony przez ten Wydział
znajduje się w pokoju nr 222.
Rejestr skarg kierowanych do Rady Miejskiej Rumi znajduje się w Biurze Rady Miejskiej pokójnr 116.

 

Liczba odwiedzin : 3491
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2004-01-02 00:00:00
Czas publikacji: 2004-01-02 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak