Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LI/722/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2002 roku

w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Z. L. i ż. I.

2016-10-04 11:28:25
Uchwała Nr LI/723/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2002 roku

w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Gminy Rumia na nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność A. M.

2016-10-04 11:26:41
Uchwała Nr LI/725/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2002 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2016-10-04 11:22:32
Uchwała Nr LI/737/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2002 roku

w sprawie odrzucenia protestu Państwa J. i T. Ś. oraz Państwa L. i K. Ś. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską.

2016-10-04 09:27:10
Uchwała Nr LI/740/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z organami administracji publicznej na rzecz budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.

2015-09-25 13:08:08
Uchwała Nr LI/739/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na pomoc w finansowaniu remontu drogi nr 10204 prowadzącej z Łężyc do Rumi o długości 0,44 km w granicach administracyjnych miasta Rumi.

2015-09-25 13:07:28
Uchwała Nr LI/738/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 sierpnia 2002 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej Rumi.

2015-09-25 13:06:21
Uchwała Nr LI/735/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia zarzutu Państwa Ł. i B. D. wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego Wybickiego Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską.

2015-09-25 13:03:37
Uchwała Nr LI/736/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2002 roku

w sprawie odrzucenia zarzutu Pani J. M., Pana J. M., Pani G. M. i Pana M. M. do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską.

2015-09-25 13:03:07
Uchwała Nr LI/734/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 września 2002 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2015-09-25 12:58:58