Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVIII/302/2004 z dnia 30 września 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/21/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składow osobowych staych Komisji Rady Miejskiej Rumi
2004-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/300/2004 z dnia 30 września 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi
2004-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/301/2004 z dnia 30 września 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr III/13/2002 z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi
2004-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/299/2004 z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Rumi Pana Wiesława Boguckiego
2004-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/303/2004 z dnia 30 września 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr XX/214/2002 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2004 rok
2004-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/304/2004 z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie określenia trybu postępowania przy zlecaniu zadań i udzielaniu dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, do których nie ma zastosowania ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2004-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/311/2004 z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Rumia ze Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby - Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedziba w Kartuzach
2004-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/310/2004 z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie określenia dla miasta Rumi liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2005
2004-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/307/2004 z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie sprzedaży na rzecz Marka i Krystyny Lesner w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Rumia we własności nieruchomości zabudowanej
2004-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XXVIII/308/2004 z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie obniżenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntu, stanowiącego własność Gminy Rumia, położonego w Rumi przy ul. Św. Józefa
2004-10-04 00:00:00