Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII/438/2005 z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie przyjęcia programu "Strategia rozwoju miasta Rumi"

2005-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XLII/444/2005 z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

2005-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XLII/439/2005 z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym.

2005-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XLII/443/2005 z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/183/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych na terenie miasta Rumi.
2005-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XLII/440/2005 z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.

2005-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XLII/445/2005 z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla miasta Rumi”

2005-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XLII/441/2005 z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.
2005-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XLII/442/2005 z dnia 27 października 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XII/240/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wejherowskim

2005-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XLII/437/2005 z dnia 27 października 2005 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/350/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2005 rok.
2005-10-28 00:00:00