Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 705/119/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-05-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 706/120/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku

zmieniające zarządzenie nr 590/4/2005 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

2005-05-12 00:00:00
Zarzadzenie Nr 703/117/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  nr ZP/341/13/PN/IM/05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie oznakowania pionowego ulic miasta Rumi w okresie 06.05.2005 – 30.04.2006 r.

2005-04-29 00:00:00
Zarzadzenie Nr 701/115/2005 z dnia 27 kwietnia 2005

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/341/16/PN/IM/05 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Rumi- kwatera A3.

2005-04-29 00:00:00
Zarządzenie Nr 702/116/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

2005-04-29 00:00:00
Zarzadzenie Nr 704/118/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji oraz docieplenie dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 5 przy ul. Dokerów w Rumi.

2005-04-29 00:00:00
Zarządzenie Nr 698/112/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, stanowiące własność Gminy Rumia, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Pracowniczej Społdzielni Mieszkaniowej "Energomontaż-Północ", przeznaczone do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz tej spółdzielni

2005-04-26 00:00:00
Zarządzenie Nr 700/114/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie zespołu rekreacyjno-sportowego przy ul. 1 Maja w Rumi - etap IV

2005-04-26 00:00:00
Zarządzenie Nr 699/113/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej

2005-04-26 00:00:00
Zarządzenie Nr 694/108/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 roku

w sprawie upoważnienia Pani Danuty Sosnowskiej - dyrektora Gimnazjum Nr 4 w Rumi do podpisania umowy w firmą POLKOMTEL S.A.

2005-04-25 00:00:00