Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVI/296/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie skargi Waldemara Zapalskiego na działalność Urzędu Miasta Rumi.
2004-09-09 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/295/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
2004-09-09 00:00:00
Uchwała Nr XXVII/298/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Miasta Rumi"
2004-09-09 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/297/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi.
2004-09-09 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/294/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru obejmującego działki nr 162/5, 162/6 , 162/7, 162/8, 162/9, 163/1i 163/2, obręb nr 19, przy ulicy Sobieskiego w Rumi.
2004-09-08 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/279/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie wniesienia mienia Gminy Rumia do Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
2004-09-08 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/290/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/164/2003 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przyjęcia Programu "Rumia - bezpieczne miasto".
2004-09-08 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/293/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych pomiedzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Łokietka w Rumi.
2004-09-08 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/287/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie wączenia ulic do obwodów szkolnych Rumi.
2004-09-08 00:00:00
Uchwała Nr XXVI/289/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę Nr XII/242/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rumia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2004 rok".
2004-09-08 00:00:00