Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLI/432/2005 z dnia 29 września 2005 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/350/2004 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2005 rok

2005-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XLI/433/2005 z dnia 29 września 2005 roku

w sprawie budowy układu drogowego na terenie miast Redy i Rumi

2005-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XLI/435/2005 z dnia 29 września 2005 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. Dąbrowskiego

2005-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XLI/434/2005 z dnia 29 września 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rumia do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spólka z o.o.

2005-10-04 00:00:00
Uchwała Nr XLI/436/2005 z dnia 29 września 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi

2005-10-04 00:00:00